Mozaika launches the second version of the interactive map of the Buglarian language land

Mozaika launches the second version of the interactive map of the Buglarian language land, created in collaboration with the Bulgarian Academy of Sciences. Have a look at: http://lexicalgeolinguistic.org/dialects Мозайка пуска в експлоатация втората версия на интерактивната карта на българското езиково землище, създадена в сътрудничество с Българска академия на науките. Вижте тук: http://lexicalgeolinguistic.org/dialects